Thông tin chung Vietnam Texprint 2018

Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ in thêu dệt may tại Việt Nam - Vietnam Texprint 2018 sẽ diễn ra Từ ngày 28/11 - 01/12/2018, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Sài Gòn (SECC).
VIDEO CLIPS