Vietnam Texprint 2016: Hội tụ công nghệ, xu thế mới nhất của ngành in vải, thêu, dệt may

Với kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam tăng trưởng tốt trong các năm qua, đặc biệt, năm 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng dệt may như: Xơ, sợi, hàng dệt may, vải mành và vải kỹ thuật khác đạt 27,3 tỷ USD tăng 10% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 16,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
VIDEO CLIPS