SOPHAH SCREEN PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD. Gian hàng số | Booth No.: B042

11/26/2018 9:05:56 AM
Công ty TNHH SOPHAH Screen Printing Technology chuyên sản xuất và kinh doanh in ấn lụa cũng như các vật liệu in ấn. Công ty TNHH SOPHAH Screen Printing Technology đã đầu tư đáng kể vào các quỹ hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng để thiết lập một bộ phận R & D hiệu quả. Thông qua các khoản đầu tư này, công ty đã phát triển thành công nhiều loại vải in cao cấp và plastisol. Hiện nay, Công ty TNHH SOPHAH Screen Printing Technology đã xuất khẩu sản phẩm sang Đông Nam Á và nhiều nước khác. Công ty đã trở thành nhà cung cấp vật liệu in cao cấp cho nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng và đã phục vụ thị trường của hầu hết các thành phố trong nước. Thị trường mục tiêu của công ty nhắm đến nhiều ngành công nghiệp như may mặc, thiết bị điện tử, ô tô và mỹ phẩm.

 

Website: web:www.xinyi-chem.com 

VIDEO CLIPS