TIN TỨC & SỰ KIỆN
Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ in thêu dệt may tại Việt Nam - VIETNAM TEXPRINT 2017
Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ in thêu dệt may tại Việt Nam...
Dưới sự ủng hộ của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ ban ngành hữu quan cùng các Hiệp hội ngành hàng, Công ty Cp Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR phối hợp cùng HongKong Allall Info Media Group, tổ chức Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ...
VIDEO CLIPS